Steget från pedagog till förskolechef är inte långt i Helsingborg

För den som har ambitionen att jobba med ledarskap finns det många olika karriärvägar att välja på inom Helsingborgs stads skolor. Victoria Larsson har jobbat i Helsingborg i över 20 år, mycket tack vare alla möjligheter som staden erbjuder.

Victoria Larsson jobbar som förskolechef på tre förskolor i Helsingborg, Råå förskola, Högastens förskola och Lussebäckens förskola. Hon är en av många anställda inom Helsingborgs stads skolor som gjort en karriärresa och hon inspirerar gärna andra till att våga ta steget. Exempelvis brukar hon vara en av talarna på introduktionsdagen för nyanställda där hon bland annat talar om alla möjligheter som finns inom Helsingborgs stads skolor. Hon har under årens lopp även själv varit med och utvecklat medarbetare till att bli bland annat IKT-pedagoger, bibliotekarier, specialpedagoger och pedagogiska handledare.

Helsingborg tar tillvara på kompetens och möjligheter

Victoria Larsson tycker att Helsingborg är bra på att ta tillvara på den kompetens som finns inom staden. Hon upplever att det finns en prestigelöshet som gör att förskolor och skolor delar med sig av sina erfarenheter. Ingen är bättre än den andre, om något har fungerat bra inom en verksamhet får andra gärna ta del av det och anpassa det till sitt eget.

– Det är inte för inte att jag har fortsatt jobba i Helsingborg sedan 1998. Detta är verkligen möjligheternas stad.

Blev chef på sin egen förskola

Victoria Larssons karriärresa inom Helsingborgs stad inleddes alltså för över 20 år sedan. Efter en kort stund på en förskola i Gantofta började hon jobba som förskollärare på Maria Parkskolan i augusti 1998. När rektorn på skolan under 2006 sökte efter en person som skulle leda förskoleverksamheten var det inget svårt beslut för Victoria. Hon upplevde inte att det var något problem att ta steget från pedagog till chef på den förskola där hon redan arbetade.

– Rektorn och jag hade dialog om detta och vi stämde även av det med facket. Att vara förskollärare är redan en form av ledarskap och jag tycker om att utveckla andra människor, organisera och att forma innehållet så det kändes naturligt att ta steget från pedagog till chef.

Staden erbjuder kompetensutveckling för olika roller

Efter en tid som förskolechef gick Victoria stadens egen utbildning i skolledarskap vilken hon tyckte var väldigt lärorik. Hon har även gått rektorsprogrammet trots att det på den tiden inte fanns något nationellt krav på att skolledare skulle genomföra den utbildningen. Men Helsingborgs stad låg steget före och lät alla sina chefer gå dessa typer av utbildningar.

– Både jag och mina medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Det är en förutsättning för att kunna behålla alla kompetenta medarbetare med höga ambitioner.

Avbryt

Lämna en kommentar