Träffa Andreia, en av våra lektorer

Jag heter Andreia Balan och är lektor på skol- och fritidsförvaltningen och har en doktorsexamen i pedagogik.  Som lektor har jag i uppdrag att stödja våra verksamheter i att använda och anpassa vetenskapliga resultat i det dagliga arbetet.

Stödet handlar även om att hitta modeller för det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt. Jag har dessutom möjlighet att bedriva forskning i våra verksamheter för att hitta nya lösningar inom våra förbättringsområden men även att agera som vetenskaplig rådgivare i andra utvecklingsprojekt.  Detta innebär att mitt arbete är varierat och kan handla om både större insatser som omfattar pedagoger och skolledare från flera verksamheter men även om mindre insatser som riktar sig till en specifik grupp.

För tillfället håller jag i utbildning i bedömning för lärande (BfL) för förstelärare och lärare med utvecklingsuppdrag. Jag stödjer flera skolor i deras arbete med att öka transparensen och strukturera bedömningsarbetet. Har ett riktat uppdrag mot matematiklärare i årskurs 9 som har till syfte att höja måluppfyllelsen. Ett annat uppdrag är att stödja skolledare i arbetet med att förändra skolkultur och tillämpa BfL. Förutom det agerar jag som vetenskaplig ledare för två av våra licentiander och ingår i Projekt 3D och Projekt Puls + som vetenskaplig rådgivare. Jag har nyligen tillsammans med andra forskare startat ett forskningsprojekt om motivation som omfattar fyra av våra verksamheter och som kommer att sträcka sig över ett år.

Som framgår av ovanstående har jag varierande, utmanande och spännande arbetsuppgifter som kräver att jag håller mig uppdaterad med de senaste forskningsrönen inom flera områden och som förhoppningsvis kommer att förbättra våra verksamheter och främja våra barns och elevers utveckling och lärande.

Här kan du läsa några artiklar om vårt arbete med matematik på Helsingborgs stads skolor:

Analysgrupper för databaserade beslut i skola och förskola

Det kollegiala värdet av matematiklyftet

Avbryt

Lämna en kommentar