Ulrika vägleder eleverna inför framtida studie- och yrkesval

Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion när eleverna ska välja program inför gymnasiet och i långa loppet göra ett genomtänkt yrkesval. Ulrika Axelsson är en av Helsingborgs stads skolors studie- och yrkesvägledare och brinner för att vägleda eleverna.

Ulrika Axelsson har tidigare arbetat som barnskötare på förskola och fritids men ville jobba på ett annat sätt med elevkontakten och valde att studera till studie- och yrkesvägledare. Efter totalt tio års tjänstgöring i två andra kommuner började hon jobba för Helsingborgs stads skolor 2012 och jobbar idag för tre olika grundskolor.

I sin roll som studie- och yrkesvägledare har Ulrika Axelsson ett varierande uppdrag som börjar med information för femteklassarna om språkvalet inför högstadiet. Därefter tar det stora arbetet vid med information och vägledning till högstadieeleverna och deras vårdnadshavare. Det rör sig om allt från information för hela klasser, individuella vägledningssamtal, föräldramöten, studiebesök och emellanåt bemanning av chatten på skånegy.se.

– Jag tycker jag har ett väldigt roligt och omväxlande jobb. Det är en bra blandning mellan personkontakt och administrativa arbetsuppgifter. Jag känner ett stort engagemang för mitt jobb och lägger lite extra fokus på de som behöver mer stöd. Det bästa är när eleverna har kommit så långt att de känner sig trygga med sina val, säger Ulrika.

Prao fyller en viktig funktion

En viktig pusselbit i det yrkesförberedande arbetet på skolorna är prao. Ulrika har arbetat med prao under alla sina år inom Helsingborgs stads skolor, trots att det först läsåret 18/19 är en obligatorisk del av grundskoleutbildningen.

– Prao är viktigt eftersom det oftast är elevernas första kontakt med arbetslivet där de verkligen är med på en arbetsplats och får prova på hur det är att arbeta. Det är en lärorik vecka där eleverna inte bara får se hur det fungerar på en arbetsplats utan de får även öva på att samarbeta med vuxna.

Prao är uppskattat bland eleverna, de tycker det är spännande och det är något de ser fram emot. Även arbetsgivarna är positiva och eleverna brukar få fina omdömen från sina handledare. I vissa fall har praon dessutom lett till erbjudande om sommarjobb.

Bra samarbete med pedagogerna

Ulrika Axelsson anser att en av fördelarna med att jobba inom Helsingborgs stads skolor är alla härliga kollegor runt om på skolorna. Samarbetet med pedagogerna sker främst inom svenska och samhällskunskap, exempelvis i samband med prao. Upplägget skiljer sig åt mellan skolorna men det kan röra sig om allt från att titta närmare på arbetsmiljön eller till att skriva en artikel om sin prao.

– Även de årskurser som inte är ute på sin prao kan arbeta med arbetslivsorientering. På en skola fick eleverna i årskurs 7 inreda en lägenhet utefter en bestämd budget. Samtidigt fick eleverna i årskurs 9 lära sig att skriva CV samt anordna en jobbmässa på skolan. Alla skolans elever kunde ta del av information om olika yrken, vilka arbetsuppgifter som förekommer och vilken utbildning som krävs. Vi bjöd även in föräldrarna för att de skulle kunna ta del av elevernas fina arbeten, förklarar Ulrika.

Helsingborg satsar på rätt saker

I Helsingborg anordnas en hel del aktiviteter för att eleverna i stadens skolor ska utveckla sin valkompetens. Exempelvis arrangerar man gymnasiemässor och studiebesök på gymnasieskolor.

– Jag tycker det är väldigt positivt att vi i Helsingborg senaste tiden har satsat på en rad nya yrkesvägledande event, bland annat Industrinatten och Workwalk. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en viktig del av skolans arbete, säger Ulrika Axelsson.

Avbryt

Lämna en kommentar