Uppskattad föreläsning med Helen Timperley

Olympiaskolans aula var fullsatt. Femhundra av Helsingborgs stads skolors medarbetare kom för att lyssna till professor Helen Timperley från universitetet i Auckland, Nya Zeeland. Detta var en i raden av flera föreläsningar som syftar till att kompetensutveckla och inspirera medarbetarna i Helsingborgs stads skolor.

Christian Olsson (verksamhetschef på skol- och fritidsförvaltningen), Helen Timperley (professor vid Universitetet i Auckland) och Tony Mufic (utbildningsdirektör på skol- och fritidsförvaltningen).

Ledningsgruppen för Helsingborgs stads skolor har under ett par år jobbat med en gemensam kvalitetsprocess för alla, från förskola till gymnasieskola, och Helen Timperleys forskning har haft en tydlig betydelse för utformningen av den.

– Vi tror mycket på det elevcentrerade läraruppdraget, säger Christian Olsson, verksamhetschef i Helsingborgs stads skolor och en av de drivande personerna i det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet.

Från samarbete till lärandegemenskap

Timperleys föreläsning handlade om vilka förutsättningar som krävs för att lärarnas samarbete ska bli en verklig lärandegemenskap, vilket innebär så mycket mer än att lärarna pratar med varandra. En viktig faktor för att uppnå det är att all personal på skolan verkligen känner att detta är vår skola, och våra elever. Inte ”mina och dina” elever.

En annan viktig faktor är att man på skolan inte har för många övergripande mål, utan snarare några få – som alla sätter eleverna i centrum. För att uppnå detta behövs ett gott ledarskap där ledaren skapar en trygg grund att stå på, samtidigt som hen utmanar pedagogerna att våga ifrågasätta gamla arbetssätt och prova nya vägar.

Under eftermiddagen genomfördes en workshop med samtliga skolledare i Helsingborgs stads skolor kring hur man ytterligare stärker samarbetet mellan skolledare och personal.

En av flera föreläsare

Upplägget att bjuda in en välkänd föreläsare är inte unikt för det här tillfället. Ledningsgruppen bjuder in ledande forskare och föreläsare med jämna mellanrum dels för att få inspiration och energi, och dels för att få en gemensam grund att stå på. Genom åren har det hunnit bli några spännande föreläsningar med bland annat Anders Hansen, Jonas Österberg, Bo Hejlskov Elvén, Gudrun Svensson, Jim Cummins och Andy Hargreave.

– Vårt arbete i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt för oss att alla medarbetare är uppdaterade kring aktuell forskning och har ett gemensamt språk, säger Christian Olsson. De föreläsare som vi har anlitat håller mycket hög kvalitet och kan förhoppningsvis inspirera oss att lyckas ännu bättre med måluppfyllelsen för våra barn och elever, avslutar han.

Avbryt

Lämna en kommentar