Vad gör en elevkoordinator?

Det finns många olika sätt att göra karriär hos oss. Träffa Päivi som fick en helt ny tjänst utifrån från ett stort behov på skolan som träffade rätt med hennes bakgrund och erfarenhet.

Jag heter Päivi Björk och jobbar på Olympiaskolan. Elevkoordinator är en relativt ny tjänst som tillkom hösten 2014. Idén om just elevkoordinator kom från vår rektor som tyckte att det viktiga arbetet kring eleverna tog mycket stor del av rektorstjänsten, men behövde samtidigt ett större fokus. För att sätta fullt fokus på elevfrågor, öka kvalitéen med uppföljning av varje elev och dess studieresultat skapades tjänsten elevkoordinator. Som elevkoordinator arbetar jag med arbetsuppgifter som är kopplade till elevarbetet och elevernas måluppfyllelse. Jag leder arbetet kring elevers studiesvårigheter; elevmöten/-samtal, elevkonferenser och föräldrasamtal. Två gånger i veckan leder jag mötet med elevhälsoteamet, samt mitterminskonferenser. Jag är ett viktigt stöd för våra mentorer, som har den närmsta relationen till eleverna.

Arbetet innebär också att förbereda och dokumentera åtgärder i elevakten som finns i ett eget datasystem. Jag lyfter och återkopplar elevärenden och har kontinuerliga uppföljningar med elever och deras mentorer. Jag jobbar tillsammans med rektorerna och elevhälsoteamet på skolan och samordnar kring elever som av olika anledningar har eller riskerar att få studiesvårigheter och därmed riskerar att inte nå sina mål. Mentorer, undervisande lärare och framför allt föräldrar är viktiga samarbetspartners för att nå framgång för en elev som har det svårt. Jag har ett nära samarbete med specialpedagogen för att vi tillsammans ska hitta rätt individuell lösning för varje elev. Mitt jobb är spännande och utvecklande då jag får ha ett coachande förhållningssätt till både personal och elever.

Innan jag tillträdde tjänsten som elevkoordinator har jag, inom Helsingborgs stad sedan 1998, jobbat först som sjuksköterska på en allergiförskola och därefter som skolsköterska på gymnasiet. Jag är legitimerad barnsjuksköterska.

Avbryt

Lämna en kommentar