Vad gör en förstelärare i fritidshem?

I Helsingborgs stads skolor satsar vi på de som vill och kan. På Påarps skola kan du träffa Fredrik som är en av våra förstelärare i fritidshem. Så här säger han om sin tjänst som förstelärare.

Jag heter Fredrik Dahlin och jobbar på Påarps skola. Arbetet som förstelärare i fritidshem är ett oerhört spännande och stimulerande uppdrag. Jag får möjlighet att i samråd med rektor och pedagogerna i arbetslaget utforma verksamheten, och kan genom det påverka både innehåll och arbetssätt.  Uppdraget består huvudsakligen av tre delar: Arbetslagsledare, fritidshemsutvecklare och coach för pedagogerna.

Som arbetslagsledare ansvarar jag för att vi har fungerande regler och rutiner för verksamheten. Jag ansvarar också för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Den största och mest stimulerande delen i mitt arbete är fritidshemsutveckling. Här arbetar jag med att utifrån våra styrdokument utforma tydliga mål och riktlinjer som vi kan arbeta mot för att driva verksamheten framåt. Det är särskilt viktigt för fritidshemmen att synliggöra att vi bedriver en målstyrd och organiserad pedagogisk verksamhet, som syftar till att erbjuda andra typer av lärandesituationer än vad barnen får i skolan. Vi vill skapa en helhetssyn kring barnens lärande där fritids bidrar till barnens utveckling genom att träna deras förmågor i roliga och stimulerande miljöer, samtidigt som vi arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens.

För att lyckas med detta är min uppgift att coacha, visa och framförallt vägleda pedagogerna på fritids. Detta gör jag dels genom pedagogiska diskussioner där vi utvärderar och reflekterar kring verksamheten, men också genom att vara aktiv ute i verksamheten på olika sätt. Min målsättning är att alla som arbetar på fritids ska reflektera kring hur vi kan arbeta för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt att fungera väl i vårt moderna samhälle.