Vad gör en strategisk utvecklare?

Det finns olika sätt att göra karriär hos oss. Träffa Jaana Nehez som arbetar som strategisk utvecklare på skol- och fritidsförvaltningen.

Jag heter Jaana Nehez och arbetar som strategisk utvecklare på Skol- och fritidsförvaltningen.

Som forskarutbildad och disputerad i pedagogiskt arbete är mitt uppdrag som strategisk utvecklare att stödja och utmana våra verksamheter att arbeta på vetenskaplig grund och att bepröva sina erfarenheter. Jag utbildar och handleder pedagoger, lärare och skolledare i verktyg för systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling. Det handlar bland annat om verktyg för att identifiera utvecklingsområden och hålla fast vid dem, att analysera data och att leda utvecklingsprocesser.

För tillfället har jag ett par utbildningar i gång om processledning i förskola och skola för dem som leder sina kollegor i utvecklingsarbete, exempelvis arbetslagsledare,  teamledare och förstelärare. Jag coachar även grupper med elevhälsopersonal, lärare och skolledare i en speciell modell för att fatta beslut baserat på fakta i stället för magkänsla. Mitt arbete består i att sprida ett forskningsbaserat arbetssätt för att utveckla såväl pedagogik som didaktik.  Pedagoger, lärare och skolledare behöver systematiskt analysera vad de behöver göra utifrån det barnen och eleverna kan och inte kan.

Utöver detta bedriver jag också utrednings- och forskningsprojekt. Just nu kartlägger jag våra skolledares arbetsbelastning för att förvaltningsledningen ska kunna fatta beslut om vad de behöver göra för att underlätta skolledaruppdraget. Jag genomför och leder en studie i samarbete med Göteborgs universitet om processledare i förskola och skola samt en studie tillsammans med en av våra förskolechefer om förskolechefen som möjliggörare av professionsutveckling i förskolan.

Det som är spännande i mitt uppdrag är att arbeta på flera nivåer. Olika nivåer påverkar varandra och därmed också våra barns och elevers lärande.

Avbryt

Lämna en kommentar