Vad har lärarna hos oss som inte andra lärare har?

I Helsingborgs stads skolor jobbar ca 3000 pedagoger med att få vartenda barn att lyckas. De har världens viktigaste uppdrag. Vad behöver då lärare och rektorer för att lyckas med det uppdraget? I Helsingborgs stads skolor tror vi på att ge ett samlat och behovsstyrt stöd till rektorer, pedagoger och lärare.

På Pedagogiskt Center arbetar runt 100 engagerade medarbetare med olika kompetenser och specialistområden för att stötta, inspirera och dela kunskap vidare. Det är mediepedagoger, läs- och skrivexperter, IKT-strateger, speciallärare och pedagoger med olika djupkompetenser. Alla med uppdrag att få fler barn och elever att lyckas nå sina mål.

Bred och samlad kompetens

När du kliver in på Pedagogiskt Center möts du av en atmosfär av kreativitet och inspiration. Här finns arenor för samverkan, utbildningssalar i olika storlekar, spännande rum med annorlunda datorer och apparater Men här är också ett lugn. Ett öppet landskap med platser för små och nära möten, digitala ytor och avskild a utrymmen där man kan tänka och planera. Lärmiljön är viktigt, både för elever och pedagoger. Gertrud Ek är chef för Pedagogiskt Center och menar att öppenhet och flexibilitet i både miljö och arbetssätt är en framgångsfaktor för att kunna ge ett bra stöd.

– Att vi har samlat all a funktioner på det här sättet ger en enorm synergi. Närheten mellan de olika funktionerna och ett integrerat arbetssätt gör att vi kan ge ett samlat och genomtänkt stöd, berättar Gertrud.

Beredskap för ett växande Helsingborg 

En grundstomme i Pedagogisk center är det stora och välutvecklade arbetet med att ta emot nyanlända barn. Här finns Välkomsten som tar emot och kartlägger nyanlända barns skolgång, träffar föräldrar och informerar för att sedan ge barnen en plats på en skola.

Arbetet sker i nära samarbete med modersmålslärare, brobyggare från olika kulturer och specialkompetenser för läsinlärning, språk och lärande. Här finns hög beredskap för en växande stad.

Höga förväntningar på lärarna 

I Helsingborg finns 70 modersmålslärare, med 40 olika språk. Varje onsdag samlas alla modersmålslärare på Pedagogiskt Center för att, precis som andra lärare som kommer hit, få stöd i sin lärarroll, utbildning och kompetensutveckling. Här får modersmålslärarna fördjupad kunskap om till exempel tidiga läs- och skrivinsatser och digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Modersmålslärarna finns också med i en första bedömning av nyanlända elever inför att de ska få en plats i den svenska skolan.

– Vi ser till att vi hålla en hög kvalitet på vår modersmålsundervisning och ser till att ge våra lärare både den kompetensutveckling och den utrustning de behöver, berättar Agneta Gullstrand som är chef för modersmålsenheten.

En kultur där man delar med sig

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/132/2015/11/pc_kurs-300x180.jpgEn annan viktig grundpelare för Helsingborgs stads skolor är medvetenheten om styrkan i kollegialt lärande. På Pedagogiskt Center arbetar man på olika sätt för att både uppmuntra till att sprida, och ta till vara på goda exempel och pedagogiskt material. Genom den helsingborgsstartade siten Pedagog Skåne Nordväst kan pedagoger inom hela regionen dela med sig, dela vidare och ta del av tips, artiklar, diskussioner, forskningsresultat.

pc_kurs
pc_kurs

Avbryt

Lämna en kommentar