Vägen till lärarlegitimation

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Det finns flera möjliga vägar fram till en legitimation, vi guider dig genom några av valen.

Förutom att läsa en hel lärarutbildning på något av universiteten eller högskolorna i Sverige så finns det andra vägar att gå om man har akademisk examen i Sverige eller från annat land.

Olika vägar till lärarlegitimation

studera.nu kan du läsa om dina olika möjligheter och göra testet ”lärarkompassen” för att se vilken utbildning som passar dig.

Här kommer några exempel på högskole- och universitetsutbildningar utöver de vanliga lärarutbildningarna. Om du har frågor kring utbildningarna och behörigheter kan du kontakta studievägledarna på den utbildning du är intresserad av.

Denna utbildning gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i dina ämnen. Ämnena, förkunskapskraven och studietakten varierar mellan de olika högskolorna.

Mer information om KPU finner du på studera.nu

Kompletterande utbildning för dig med utländsk lärarexamen eller utländsk examen i ett svenskt skolämne.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige och som har:

  • minst en tvåårig lärar- eller förskollärarexamen

eller

  • minst en tvåårig utländsk avslutad examen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå samt godkänt i:
    • svenska 3
    • svenska som andraspråk 3
    • TISUS eller motsvarande

Du kan maximalt studera 120 högskolepoäng (hp).

Mer information om ULV finner du på studera.nu

Utbildningen för dig som är lärare men som inte har lärarexamen.

Du som är verksam lärare men saknar lärarexamen kan komplettera dina tidigare studier och erfarenheter genom vidareutbildning av lärare (VAL). Om dina erfarenheter bedöms vara tillräckliga och du blir antagen följer du en individuell studieplan för att nå önskad examen. Du kan maximalt studera 120 högskolepoäng (hp).

Mer information om VAL finner du på studera.nu

Behöver du fler vägar in i läraryrket? Saknar du behörighet till Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan insatsen Fler vägar in i läraryrket vara en annan väg.

Fler vägar in är inte ett lärarprogram utan ett projekt som innehåller flera alternativ för dig som redan jobbar inom förskola eller skola, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. Projektet är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer Fler vägar in utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen.

Hitta aktuellt kursutbud på lararutbildning.nu
Utbudet av kortare kurser uppdateras löpande efter att de tas fram, och vissa går att söka redan nu.

Yrkeslärarutbildningen är en kortare utbildning för dig med yrkeserfarenhet och som vill jobba som lärare inom gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning.

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper och som vill dela med dig av din kompetens till gymnasieungdomar eller vuxna. Du kanske har yrkeskunskaper inom handel, el, VVS, bygg eller inom vårdyrken? Du har förmodligen arbetat ett antal år inom ditt yrke och vill nu göra ett karriärbyte utan att spendera allt för många år på att skola om dig.

Mer information om Yrkeslärarutbildningen finner du på studera.nu

Unik möjlighet för dig som vill kombinera studier med arbete. Under fem år läser du en lärarutbildning mot årskurserna F-3, 4-6 eller 7-9 samtidigt som du arbetar som lärare på halvtid.
Denna utbildning har samma innehåll som reguljära grundlärarutbildningar, men du kombinerar studierna med arbete som lärare på halvtid på en skola i någon av de samverkande kommunerna. Du anställs av kommunen och får månadslön. Efter fem års studier har du alltså fem års arbetslivserfarenhet.

Mer information om APILU finner du på Helsingborgs stads intranät

Tvåårigt ledarskapsprogram i ett samarbete med stiftelsen Teach for Sweden (TFS) som leder till lärarexamen och lärarlegitimation. Programmet riktar sig till akademiker med ämnesbehörighet inom matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska.

Under programmets två år arbetar du som lärare på en av de högstadieskolor med störst behov av skickliga ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Du får full lön, läser in en lärarexamen på distans, får löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare. Du får en unik utbildning och en värdefull erfarenhet.

Mer information om TFS finner du på teachforsweden.se

Här ansöker du om lärarlegitimation

Det är Skolverket som utfärdar en svensk lärarlegitimation.

Du som har en akademisk examen/utbildning från annat land än Sverige, Danmark, Norge, Finland, eller Island måste först validera din utbildning hos Universitets- och högskolerådet (UHR). Det kan ta upp till sex månader innan du får din utbildning validerad.