Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU)

Unik möjlighet för dig som vill kombinera studier med arbete. Under fem år läser du en lärarutbildning mot årskurserna 4-6 på 75 procents studietakt samtidigt som du arbetar som lärare på halvtid.

Denna utbildning har samma innehåll som reguljära grundlärarutbildningar, men du kombinerar studierna på 75 procent med arbete som lärare på halvtid på en skola i någon av de samverkande kommunerna. Du anställs av kommunen och får månadslön. Redan från utbildningens start får du ett undervisningsansvar i den skola du anställs vid. Du läser utbildningen i fem år (10 terminer) och det ingår även studier under två sommarterminer. Efter fem års studier har du alltså fem års arbetslivserfarenhet.

Mer information om APILU finner du på Högskolan Kristianstads hemsida