Fler vägar in

Behöver du fler vägar in i läraryrket? Saknar du behörighet till Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan insatsen Fler vägar in i läraryrket vara en annan väg.

Fler vägar in är inte ett lärarprogram utan ett projekt som innehåller flera alternativ för dig som redan jobbar inom förskola eller skola, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. Projektet är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer Fler vägar in utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen.

Hitta aktuellt kursutbud på lararutbildning.nu
Utbudet av kortare kurser uppdateras löpande efter att de tas fram, och vissa går att söka redan nu.