Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Denna utbildning gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är du behörig att undervisa i dina ämnen. Ämnena, förkunskapskraven och studietakten varierar mellan de olika högskolorna.

Mer information om KPU finner du på studera.nu