Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kompletterande utbildning för dig med utländsk lärarexamen eller utländsk examen i ett svenskt skolämne.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige och som har:

  • minst en tvåårig lärar- eller förskollärarexamen

eller

  • minst en tvåårig utländsk avslutad examen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne på eftergymnasial nivå samt godkänt i:
    • svenska 3
    • svenska som andraspråk 3
    • TISUS eller motsvarande

Du kan maximalt studera 120 högskolepoäng (hp).

Mer information om ULV finner du på studera.nu