Vidareutbildning av lärare (VAL)

Utbildningen för dig som är lärare men som inte har lärarexamen.

Du som är verksam lärare men saknar lärarexamen kan komplettera dina tidigare studier och erfarenheter genom vidareutbildning av lärare (VAL). Om dina erfarenheter bedöms vara tillräckliga och du blir antagen följer du en individuell studieplan för att nå önskad examen. Du kan maximalt studera 120 högskolepoäng (hp).

Mer information om VAL finner du på studera.nu