”Vi finns hela tiden med som stöd för ledningen och verksamheterna”

Visste du att vi har en utvecklingsavdelning på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg? Chef för den avdelningen är Johan Olsson Swanstein som nyligen blev intervjuad i tidningen Skolledaren.

Tidningsomslag med bild på Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef på skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad.

– Vi finns hela tiden med som stöd för ledningen och verksamheterna, säger utvecklingschef Johan Olsson Swanstein i intervjun.

Tillsammans är de tio medarbetare på utvecklingsavdelningen, där flera av dem har forskarutbildning. Deras uppgift är att ge stöd till ledningsgrupper, initiera och stödja forskningscirklar, delta i pedagogiskt utvecklingsarbete ute på enheterna och på andra sätt stötta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten. Ibland kommer initiativet från huvudmannen, ibland från skolorna och förskolorna själva.

– Det är klart att det är svårt att känna att man alltid räcker till. Då gäller det att fånga tråden – vad är det egentligen vi ska göra, och var ska vi göra det? Vi måste orka, och våga, fokusera på de processer där vi har bestämt oss för att hålla i, hålla ut och hålla om, säger Johan Olsson Swanstein.

Läs mer om hur Johan tacklar sitt och sin avdelnings uppdrag här: http://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2017/atta-chefer-berattar-om-sina-uppdrag/det-finns-inte-alltid-den-tid-som-jag-onskar/

Avbryt

Lämna en kommentar