Vi satsar på en flexibel gymnasieskola

Det ska löna sig att vara en yrkesskicklig lärare. Det tycker Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stads skolor. Mer om Christians tankar kring gymnasieskolan och särskilt yrkesprogrammen kan du läsa om i en artikel i Framtidens Karriär.

I Helsingborgs stads kommunala gymnasieskolor lägger vi ett stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete, bland annat i form av en långsiktig satsning på konstruktiv länkning som baseras på vetenskaplig grund.

– Vi fokuserar på att utveckla yrkesprogrammen i nära samverkan med det lokala arbetslivet. Det ger eleverna beröringspunkter med den verklighet de ska möta efter skolan och säkerställer att vi verkligen ger dem kompetenser som arbetslivet efterfrågar, säger Christian Olsson.

Läs mer om gymnasiechef Christian Olssons tankar här: http://lararkarriar.se/gymnasieskola/artikel/framtidens-gymnasieskola-kan-bli-mer-flexibel/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *