Vi satsar på fysisk och psykisk hälsa

Vi i Helsingborgs stads skolor ser tydliga positiva effekter av fysisk aktivitet vid koncentration och inlärning. Därför erbjuder vi flera olika projekt och aktiviteter för våra skolor och vi uppmuntrar våra medarbetare att våga prova och komma med egna tankar och idéer.

Inom Helsingborgs stads skolor arbetar vi för en skola på vetenskaplig grund vilket också speglar sig på våra skolors hälsoarbete. Det finns exempelvis studier som visar att pulshöjande aktivitet innan lektionsstart ökar studieresultaten i matematik och språk samt att barn lär sig bättre genom att använda olika sinnen. Därför erbjuder vi flera olika projekt och aktiviteter för våra skolor och vi uppmanar våra medarbetare till kreativa och innovativa grepp och övningar för hälsofrämjande och koncentrationshöjande aktiviteter för våra barn och elever.

Bli ditt bästa jag

14 av våra skolor använder sig av konceptet Bli ditt bästa jag som är ett friskvårdsprojekt som involverar Fritid Helsingborg, Elevhälsan och föreningslivet. Skolorna väljer själva hur de vill arbeta med projektet men de tre målen är att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av elevens vardag, att förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa och öka medvetenheten om vad som påverkar hälsan och att skapa förutsättningar för arbetsro och måluppfyllelse i skolan.

Det kan se ut som så att eleverna aktiveras på skoltid med hjälp av bland annat fritidsledare som arrangerar olika aktiviteter med fokus på rörelse och motion, till exempel brain breaks, det vill säga en aktivitetspaus i klassrummet.

Hälsoprojekt på Drottninghögsskolan

Apropå brain breaks. Det är en av alla aktiviteter som Drottninghögsskolan använder sig av i ett eget hälsoprojekt som sträcker sig över tre år. Skolan har till och med flera hälsopedagoger som tillsammans med övriga lärare driver projektet.

Drottninghögsskolans hälsoprojekt 2017-2020 är ett konkret och övergripande helhetsarbete som innehåller både fysisk aktivitet med pulsglädje och brain breaks, värdegrundsarbete och utomhuspedagogik. 350 elever på skolan ingår i hälsoprojektet, vilket gör det till en av Sveriges största hälsosatsningar.

Rastturneringar på Maria Parkskolan

Ett annat kreativt projekt är Maria Parkskolans satsning på tävlingar mellan eleverna på raster. Det började med att det var mycket bråk mellan eleverna på rasterna. Då kom Johan Fastberg, fritidspedagog på Maria Parkskolan, på idén med rastturneringen. Eleverna blev mycket mer fysiskt aktiva på rasterna och det gjorde sen att de hade lättare att koncentrera sig på lektionerna.

Turneringarna, som hittills har anordnats för skolans mellanstadieelever, är helt frivilliga men många väljer att vara med och det har också lett till en bättre sammanhållning mellan eleverna, både under och efter lektionstid.

Här kan du se en film om turneringarna:

Läs mer om Bli ditt bästa jag här.

Läs mer och se fler exempel på brain breaks i Helsingborgs stads skolor här.

Läs mer om Drottninghögsskolans hälsoprojekt här.

Läs mer om Maria Parkskolans rastturneringar här.

Här har vi samlat alla artiklar om fysisk och psykisk hälsa på Pedagogsajten Familjen Helsingborg.

Avbryt

Lämna en kommentar