Vi växer så det knakar

Till höstterminen 2017 öppnade vi en helt ny grundskola, Gustavslundsskolan, för 450 elever och det är bara början. Vi kommer att öppna två helt nya grundskolebyggnader med tillhörande idrottshallar de närmaste två åren och dessutom flera nya förskolor.

Mellan 2018 och 2020 kommer vi att öppna tre helt nya förskolor för mellan 120 och 200 barn vardera. Utöver två helt nya grundskolebyggnader i Rydebäck, för 550 elever, och i Mariastaden, för 350 elever, bygger vi till eller om sex andra skolor för att kunna ta emot mellan 75 och 200 fler elever under samma tidsperiod.

Allt det här gör vi för att befolkningsprognoserna i Helsingborg visar på ett ökat antal barn i förskoleåldern med cirka 100 barn om året. För grundskolan är ökningen i prognoserna cirka 500 elever per år den kommande femårsperioden.

Ökat antal barn och elever

– Beräkningarna för våra behov bygger på den förväntade tillväxten i Helsingborgs stad som vi matchar mot de kapaciteter som våra befintliga verksamheter har när det gäller lokalytor och utemiljöytor. Där kurvorna inte följer varandra måste vi antingen lägga till lokalyta eller där behoven minskar lämna ifrån oss lokalyta, säger Mats Nilsson, etableringsansvarig på skol- och fritidsförvaltningen.

Skol- och fritidsförvaltningen bygger skolorna i samarbete med fastighetsförvaltningen som äger och förvaltar stadens gemensamma fastigheter. På skol- och fritidsförvaltningen har vi en samordnande funktion i form av en ”lokalgrupp”, där bland andra Mats Nilsson ingår, som leds av biträdande förvaltningschef Maria Holm för att vi ska vara så mycket som möjligt i rätt tid vad gäller lokalbehov.

”Hoppas att så många som möjligt vill vara med”

– Utmaningarna är oräkneliga men vår huvuduppgift just nu är att se till att det finns tillräckligt med lokaler för att kunna erbjuda helsingborgarna förskola, grundskola och gymnasieskola med hög kvalitet. När vi kan matcha lokalbehoven med den tillväxt som sker skapar vi de bästa förutsättningarna för att också ha möjlighet att bemanna våra verksamheter. Tillgången på kompetent personal är nästa utmaning då det i dagsläget är större efterfrågan än vad det finns tillgång på lärare och förskollärare, som är baspersonalen i våra verksamheter. Men vi hoppas att så många som möjligt vill vara med på den spännande resa vi har framför oss, säger Mats Nilsson.

Men kommer det att räcka?

– That is the question! Om de underlag vi har om befolkningsökningen stämmer så kommer det totala behovet att bli täckt. Den stora osäkerheten är i vilka delar av staden som tillväxten kommer att ske och där blir vi beroende av den marknad som driver byggandet av bostäder, säger Mats Nilsson.

Läs mer på helsingborg.se/vibygger och hbgvaxer.se.

Avbryt

Lämna en kommentar